Pályázati kiírás GTK Kari Közéleti, érdekképviseleti ösztöndíjra - December

Pályázati kiírás
 
Kari Közéleti, érdekképviseleti ösztöndíjra
 
2016. december hónap
 
 
 
A Gazdálkodástudományi Kar (továbbiakban: Kar) a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási
 
Szabályzat 9/D. §-a alapján pályázatot hirdet kari közéleti, érdekképviseleti ösztöndíjra a Kar hallgatói számára.
 
 
 
A kari közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj a Kar hallgatóinak érdekképviseletét, jólétét, kulturális, egészségi és
 
közösségi életük előmozdítását, a Kar ismertségét támogató tevékenységet végző hallgatók részére, pályázat alapján
 
folyósított, nem kötelező juttatás.
 
 
 
1. Közéleti ösztöndíjra jogosult hallgatók:
 
• Teljes idejű (azaz nappali)
 
§  alap- és mesterképzésben,
 
§  egységes, osztatlan képzésben,
 
részt vevő, állami ösztöndíjas/államilag támogatott és önköltséges/költségtérítéses hallgatók.
 
 
 
2. Pályázható az első bekezdésben megfogalmazott értékek megvalósításával összefüggő tevékenység:
 
 
 
I. Érdekképviselet
 
a) Hallgatói Önkormányzat
 
b) Diákjóléti Bizottság
 
c) Kollégiumi és egyéb egyetemi önszerveződésekben való tevékeny részvétel,
 
 
 
II. Jóléti, kulturális, egészségi és közösségi élet
 
a) önkéntes munka (szociális, egészségügy pl: véradás szervezés)
 
b) rendezvényszervezés, lebonyolítás
 
 
 
III. Egyetem hírnevének növelése
 
a) sport tevékenységgel:
 
▪ sportegyesület tagjaként kiemelkedő országos, nemzetközi eredmény
 
▪ intézmény képviselete sport területén
 
b) kiemelkedő művészeti, kulturális (pl: egyetemi kórus, néptánc, stb.) tevékenység keretein belül
 
c) részvétel hazai vagy nemzetközi tanulmányi versenyen. 
 
Nem adható be pályázat egyetemi szervezeti tisztséggel járó és munkavégzésre irányuló feladat ellátására
 
tekintettel, ha a tevékenység díjazásban részesült.
 
Amennyiben a pályázó a 2.I. pont szerinti tevékenységével kapcsolatosan nyújtja be pályázatát, a pályázat
 
benyújtásával tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy pályázati eredménye közzétételre kerüljön.
 
 
 
3. A pályázati időszakra vonatkozóan kiosztható keretösszeg:1.100.000.forint
 
4. Pályázati időszak: 2016. december 1-31.
 
5. Pályázat leadási határideje: 2017. január 24. (kedd) 16.00 óra
 
6. Pályázni a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati űrlappal és a közéleti tevékenységet igazoló dokumentumokkal
 
(igazolások, tevékenység leírása, a tevékenységről készült beszámolók) együtt lehet, amelyet az 5. pontban jelzett
 
jogvesztő határidőig nyitvatartási időben kell leadni a BCE HÖK Irodájában (1093 Budapest, Fővám tér 8; Fsz. 17.)
 
továbbá kérjük a pályázati melléklet Word dokumentum formájú elküldését az alábbi
 
címre: gtk.kozeleti(kukac)bcehok(pont)hu. A word dookumentumot kérjük az alábbiak szerint nevezzék el
 
kozeleti_palyazat_ev_honap_nev.doc.
 
7. A pályázatra pályázónként összesen egy pályázat nyújtható be érvényesen.
 
8. A pályázatokat a GTK HÖK készíti elő értékelésre, és az alakilag megfelelő, hiánytalan pályázatokat véleményezésre
 
a kari Közéleti Bizottság elé terjeszti. A közéleti ösztöndíjakat a kari Közéleti Bizottság javaslata alapján a Kar Dékánja
 
ítéli oda. Az elbírált pályázatok eredményéről, valamint a megítélt összegekről az érintett hallgatók elektronikus
 
(NEPTUN) úton kapnak majd tájékoztatást, illetve az eredmények közzétételre kerülnek a kozgaz.bcehok.hu-n.
 
 
A pályázat eredeti felhívása:
http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=59951
 
 
Budapest, 2017. január 12.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Dr. Zoltayné dr. Paprika Zita
 
                                                                                   dékán