Pályázati kiírás GTK Kari Közéleti, érdekképviseleti ösztöndíjra - Szeptember

Pályázati kiírás

Kari Közéleti, érdekképviseleti ösztöndíjra

2016. szeptember hónap

 

A Gazdálkodástudományi Kar (továbbiakban: Kar) a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 9/D. §-a alapján pályázatot hirdet kari közéleti, érdekképviseleti ösztöndíjra a Kar hallgatói számára.

 

A kari közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj a Kar hallgatóinak érdekképviseletét, jólétét, kulturális, egészségi és közösségi életük előmozdítását, a Kar ismertségét támogató tevékenységet végző hallgatók részére, pályázat alapján folyósított, nem kötelező juttatás.

 

1. Közéleti ösztöndíjra jogosult hallgatók:

• Teljes idejű (azaz nappali)

§  alap- és mesterképzésben,

§  egységes, osztatlan képzésben,

részt vevő, állami ösztöndíjas/államilag támogatott és önköltséges/költségtérítéses hallgatók.

 

2. Pályázható az első bekezdésben megfogalmazott értékek megvalósításával összefüggő tevékenység:

 

I. Érdekképviselet

a) Hallgatói Önkormányzat

b) Diákjóléti Bizottság

c) Kollégiumi és egyéb egyetemi önszerveződésekben való tevékeny részvétel,

 

II. Jóléti, kulturális, egészségi és közösségi élet

a) önkéntes munka (szociális, egészségügy pl: véradás szervezés)

b) rendezvényszervezés, lebonyolítás

 

III. Egyetem hírnevének növelése

a) sport tevékenységgel:

▪ sportegyesület tagjaként kiemelkedő országos, nemzetközi eredmény

▪ intézmény képviselete sport területén

b) kiemelkedő művészeti, kulturális (pl: egyetemi kórus, néptánc, stb.) tevékenység keretein belül

c) részvétel hazai vagy nemzetközi tanulmányi versenyen. 
 

Nem adható be pályázat egyetemi szervezeti tisztséggel járó és munkavégzésre irányuló feladat ellátására tekintettel, ha a tevékenység díjazásban részesült.

Amennyiben a pályázó a 2.I. pont szerinti tevékenységével kapcsolatosan nyújtja be pályázatát, a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy pályázati eredménye közzétételre kerüljön.

 

3. A pályázati időszakra vonatkozóan kiosztható keretösszeg:1.000.000.forint

4. Pályázati időszak: 2016. szeptember 1-30.

5. Pályázat leadási határideje: 2016. november 4. (péntek) 12.00 óra

6. Pályázni a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati űrlappal és a közéleti tevékenységet igazoló dokumentumokkal (igazolások, tevékenység leírása, a tevékenységről készült beszámolók) együtt lehet, amelyet az 5. pontban jelzett jogvesztő határidőig nyitvatartási időben kell leadni a BCE HÖK Irodájában (1093 Budapest, Fővám tér 8; Fsz. 17.) továbbá kérjük a dokumentumok szkennelt másolatainak e-mailben történő megküldését az alábbi címre: gtk.kozeleti(kukac)bcehok(pont)hu.


7. A pályázatra pályázónként összesen egy pályázat nyújtható be érvényesen.


8. A pályázatokat a GTK HÖK készíti elő értékelésre, és az alakilag megfelelő, hiánytalan pályázatokat véleményezésre a kari Közéleti Bizottság elé terjeszti. A közéleti ösztöndíjakat a kari Közéleti Bizottság javaslata alapján a Kar Dékánja ítéli oda. Az elbírált pályázatok eredményéről, valamint a megítélt összegekről az érintett hallgatók elektronikus (NEPTUN) úton kapnak majd tájékoztatást, illetve az eredmények közzétételre kerülnek a kozgaz.bcehok.hu-n.

 

 

Budapest, 2016. október 26.

 

A pályázat eredeti felhívása:
http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=59951

 

                                                                       Dr. Zoltayné dr. Paprika Zita

                                                                                   dékán