Felhívás HÖK Választási Bizottsági Tagságra

Kedves Hallgatók!

 

Ezúton szeretnélek Titeket tájékoztatni, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem (továbbiakban: BCE) Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: HÖK) Tanácsának döntése alapján a Gazdálkodástudományi Kar Hallgatói Önkormányzata nevében a 2016. november 23-án kiírt 2016. évi rendes választásokat felfüggesztem és a BCE HÖK Választási Szabályzatának megfelelően új választást írok ki. A BCE HÖK Tanácsának határozata és a BCE HÖK Felügyelő Bizottságának véleménye a bcehok.hu-n olvasható (http://www.bcehok.hu/index.php?page=hir&cikk=172).

 
Tagok jelentkezését várjuk a BCE Gazdálkodástudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Választmánya 2016. évi rendes választását koordináló és felügyelő Választási Bizottságba.

A Választási Bizottság összlétszáma 3 fő, tag lehet a Gazdálkodástudományi Kar bármely beiratkozott hallgatója (nem elegendő kari jelentkező híján a campus másik karai: Közgazdaságtudományi Kar és a Társadalomtudományi Kar bármely beiratkozott hallgatója is), aki nem vesz részt jelöltként a Kar Hallgatói Önkormányzat Választmányának 2016. évi rendes választásán. 

Jelentkezni a gtkhok.elnok@bcehok.hu és a valasztasi.bizottsag@bcehok.hu email címekre megküldött elektronikus üzenetben lehet 2017. Január 1. 18:00 óráig. Az üzenetnek tartalmaznia kell a jelentkező nevét, szakját, évfolyamát, Neptun-kódját, e-mail címét és telefonszámát.

A Választási Bizottság tagjait a határidő lejártát követően az Elnökség, a Felügyelő Bizottság jelenlétében a jelentkezők közül sorsolással választja ki 2017 január 2 18:00-ig. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

A kisorsolt tagoknak kötelessége részt venni a Kari Választási Bizottságok ülésén, amelyekre alap esetben négyszer kerül sor. Először a GTK HÖK Elnöksége a Felügyelő Bizottság képviselőjének jelenlétében általános tájékoztatást ad a Választási Bizottság tagjainak a választással kapcsolatos feladatokról, jogokról és kötelezettségeiről. Másodszor a benyújtott jelölések lezárultát követően, harmadszor a fellebbezési időszak végén, az elektronikus felületek feltöltésekor, végül pedig a választás lezárásakor.

 

További információ a gtkhok.elnok@bcehok.hu email címen kérhető.

 

Janosik Tamara
Elnök
s.k.

Budapest, 2016. december 23.