2016. Évi Gazdálkodástudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Választási Felhívása

Kedves Hallgatók!

Ezúton szeretnélek titeket tájékoztatni, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzat (BCE HÖK) Választási Szabályzatának megfelelően a Gazdálkodástudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának 2016. évi rendes választása az alábbiak szerint kerül a mai napon kiírásra.

I. Általános információk

A Választások során választójoggal rendelkezik minden hallgató, aki tanulmányait a Gazdálkodástudományi Karon folytatja (kivéve vendéghallgatók, illetve doktorandusz hallgatók). Választójogával az a hallgató élhet, aki a Választások kezdő időpontjában aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Minden választó Választásonként egyszer élhet választójogával. A választás elektronikus úton, a BCE Moodle rendszerén keresztül zajlik.

A Gazdálkodástudományi Karon választójoggal rendelkező hallgatók száma: 7568 fő

II. Jelöltállításra vonatkozó információk

A GTK HÖK választásán az a hallgató indulhat el képviselőjelöltként (továbbiakban: jelölt), aki érvényes pályázatot nyújt be a jelölési időszakban. Érvényes jelölést ad le, aki személyesen, vagy magánokirati formában hitelesített meghatalmazással rendelkező képviselő útján pályázatot nyújt be magára a Jelölési Időszak alatt a BCE HÖK Irodájának (1093 Budapest, Fővám tér 8. Fszt. 17.) Hivatalos nyitvatartási idejében. A pályázat leadásáról a jelöltek igazolást kapnak.

Az érvényes pályázathoz a jelöltnek az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

[1]    egy nyomtatott példányban leadja, továbbá elektronikusan megküldi a valasztas@bcehok.hu, gtk.valasztas@bcehok.hu és hok@uni-corvinus.hu email címekre (vezetéknév_keresztnév.pdf formátumban), a nevét, évfolyamát, szakját, bemutatkozóját, valamint a maximum 8x8 cm-es fényképét tartalmazó A4-es méretű választási plakátját,

[2]    leadja az aktív hallgatói jogviszonyát hivatalosan igazoló – a Tanulmányi Osztályon beszerezhető – eredeti dokumentumot,

[3]    írásbeli nyilatkozatot tesz arra vonatkozólag, hogy ismeri és elfogadja a BCE HÖK hivatalos holnapján közétett Választási Szabályzatában foglaltakat. A nyilatkozat elérhető a BCE HÖK Irodájában,

[4]    továbbá kitölti a https://goo.gl/forms/h087DmPUWHGF8Ha52 oldalon elérhető űrlapot (az itt megadott adatok lesznek megjelenítve az Elektronikus Választási Rendszerben).

III. Választásra vonatkozó időszakok

Jelölési időszak: 2016.11.30. (szerda) – 2016.12.06. (kedd)

Jelölési időszakra vonatkozó fellebbezési időszak: 2016.12.07. (szerda) – 2016.12.09. (péntek)

Szavazási időszak: 2016.12.16. (szerda) – 2016.12.23. (péntek)

A szavazási időszakra vonatkozó jogorvoslatot, a választási eredmények közzétételét követően 3 napon belül lehet írásban tenni a BCE HÖK Tanácsa felé. A jogorvoslati kérelmet a BCE HÖK Irodájában lehet leadni.

IV. Tájékoztatás

A választások érvényesek, ha a Szavazási Időszak végéig a választásra jogosultak több mint 25%-a él a szavazati jogával. A Választási Szabályzat 15. § alapján, ha a választásra jogosultak kevesebb, mint 25%-a adja le szavazatát a szavazási időszak végéig, úgy a szavazást a Választási Bizottság döntése szerinti időtartammal meg kell hosszabbítani.

A választások a BCE HÖK érvényes Választási Szabályzata szerint zajlanak, mely az alábbi oldalon érhető el: http://bcehok.hu/alapszabalyok

További információ kérhető az info.valasztas@bcehok.hu, illetve a Kari Választási Bizottság gtk.valasztas@bcehok.hu e-mail címen.

A Moodle rendszerben található Elektronikus Választási Rendszer (EVR) használatával kapcsolatos részletes tájékoztatást a Szavazási időszak előtt küldjük meg részetekre.

 

Üdvözlettel,

Janosik Tamara
BCE GTK HÖK
Elnök
S.k.

Kelt: Budapest, 2016. November 23. napján