Közgazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának 2016. évi Választási Felhívása

Közgazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának 
2016. évi Választási Felhívása
 
 
Kedves Hallgatók!
 
Ezúton szeretnélek titeket tájékoztatni, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzat (BCE HÖK) Választási Szabályzatának megfelelően a Közgazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának 2016. évi rendes választása az alábbiak szerint kerül a mai napon kiírásra.
 
I. Általános információk
 
A Választások során választójoggal rendelkezik minden hallgató aki tanulmányait a Közgazdaságtudományi Karon folytatja (kivéve vendéghallgatók, illetve doktorandusz hallgatók). Választójogával az a hallgató élhet, aki a Választások kezdő̋ időpontjában aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Minden választó Választásonként egyszer élhet választójogával. A választás elektronikus úton, a BCE Moodle rendszerén keresztül zajlik.
 
A Közgazdaságtudományi Karon választójoggal rendelkező hallgatók száma:1.104 fő
 
II. Jelöltállításra vonatkozó információk
 
A KTK HÖK választásán az a hallgató́ indulhat el képviselőjelöltként (továbbiakban: jelölt), aki érvényes pályázatot nyújt be a jelölési időszakban. Érvényes jelölést ad le, aki személyesen, vagy magánokirati formában hitelesített meghatalmazással rendelkező képviselő útján pályázatot nyújt be magára a Jelölési Időszak alatt a BCE HÖK Irodájának (1093 Budapest, Fővám tér 8. Fszt. 17.) hivatalos nyitvatartási idejében. A pályázat leadásáról a jelöltek igazolást kapnak.
 
Az érvényes pályázathoz a jelöltnek az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:
 
(1)  egy nyomtatott példányban leadja, továbbá elektronikusan megküldi a valasztas@bcehok.hu, ktk.valasztas@bcehok.hu és hok@uni-corvinus.hu email címekre (vezetéknév_keresztnév.pdf formátumban),a nevét, évfolyamát, szakját, bemutatkozóját, valamint a maximum 8x8 cm-es fényképét tartalmazó́ A4-es méretű választási plakátját,
(2)  leadja az aktív hallgatói jogviszonyát hivatalosan igazoló́ – a Tanulmányi Osztályon beszerezhető – eredeti dokumentumot,
(3)  írásbeli nyilatkozatot tesz arra vonatkozólag, hogy ismeri és elfogadja a BCE HÖK hivatalos holnapján közzétett Választási Szabályzatában foglaltakat. A nyilatkozat elérhető a BCE HÖK Irodájában,
(4)  továbbá kitölti a https://goo.gl/forms/qc3Fq5Zs1l2EySEe2 oldalon elérhető űrlapot (az itt megadott adatok lesznek megjelenítve az Elektronikus Választási Rendszerben) 
 

III.Választásra vonatkozó időszakok

Jelölési időszak: 2016.11.30. (szerda) – 2016.12.06. (kedd)
Jelölési időszakra vonatkozó fellebbezési időszak: 2016.12.07. (szerda) – 2016.12.09.(péntek)
Szavazási időszak: 2016.12.16. (péntek) – 2016.12.23. (péntek)
 
A szavazási időszakra vonatkozó jogorvoslatot, a választási eredmények közzétételét követően 3 napon belül lehet írásban tenni a BCE HÖK Tanácsa felé. A jogorvoslati kérelmet a BCE HÖK Irodájában lehet leadni.
 
IV.Tájékoztatás
 
A választások érvényesek, ha a Szavazási Időszak végéig a választásra jogosultak több mint 25%-a él a szavazati jogával. A Választási Szabályzat 15. § alapján, ha a választásra jogosultak kevesebb, mint 25%-a adja le szavazatát a szavazási időszak végéig, úgy a szavazást a Választási Bizottság döntése szerinti időtartammal meg kell hosszabbítani. 


A választások a BCE HÖK érvényes Választási Szabályzata szerint zajlanak, mely az alábbi oldalon érhető el: http://bcehok.hu/alapszabalyok
 
További információ kérhető az info.valasztas@bcehok.hu, illetve a Kari Választási Bizottságnál, a ktk.valasztas@bcehok.hu e-mail címen.
 
A Moodle rendszerben található Elektronikus Választási Rendszer (EVR) használatával kapcsolatos részletes tájékoztatást a Szavazási időszak előtt küldjük meg részetekre.

 
Üdvözlettel,
 
Kővári Zsombor
BCE KTK HÖK
Elnök
s.k.
 
 
Kelt: Budapest, 2016. November 23. napján