Felhívás HÖK Választási Bizottsági Tagságra

Felhívás HÖK Választási Bizottsági Tagságra

 

Kedves Hallgatók!

 

Tagok jelentkezését várjuk a BCE Közgazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Választmányának 2016. évi rendes választását koordináló, és felügyelő Választási Bizottságba.

 

A Választási Bizottság összlétszáma három (3) fő, melynek tagja lehet a Közgazdaságtudományi Kar bármely beiratkozott hallgatója (nem elegendő kari jelentkező híján a Gazdálkodástudományi Kar és a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar bármely beiratkozott hallgatója is), aki nem vesz részt jelöltként a Kar Hallgatói Önkormányzat Választmányának 2016. évi rendes választásán.

 

Jelentkezni a kotkhok.elnok@bcehok.hu és a valasztasi.bizottsag@bcehok.hu email címekre megküldött elektronikus üzenetben lehet 2016. október 7-én 12 óráig. Az üzenetnek tartalmaznia kell a jelentkező nevét, szakját, évfolyamát, NEPTUN kódját, email címét és telefonszámát.

 

A Választási Bizottság tagjait a határidő lejártát követően (2016. október 7-én 18:00-kor)  az Elnökség, a Felügyelő Bizottság jelenlétében a jelentkezők közül sorsolással választja ki. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

 

A kisorsolt tagoknak kötelessége részt venni a Kari Választási Bizottságok ülésén, amelyekre alap esetben négyszer kerül sor. Először KTK HÖK Elnöksége a Felügyelő Bizottság képviselőjének jelenlétében általános tájékoztatást ad a Választási Bizottság tagjainak a választással kapcsolatos feladatokról, jogokról és kötelezettségeiről. Másodszor a benyújtott jelölések lezárultát követően, harmadszor a fellebbezési időszak végén, az elektronikus felületek feltöltésekor, végül pedig a választás lezárásakor.

 

További információ a kotkhok.elnok@bcehok.hu email címen kérhető.

 

Kővári Zsombor 

Elnök

s.k.