Pályázati kiírás: KTK közéleti- és érdekképviseleti ösztöndíjra - Augusztus

  Pályázati kiírás a Közgazdaságtudományi Kar közéleti, érdekképviseleti ösztöndíjára - 2016. augusztus

A Közgazdaságtudományi Kar (továbbiakban: Kar) a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 9/D. §-a alapján pályázatot hirdet kari közéleti, érdekképviseleti ösztöndíjra az Egyetem hallgatói számára.

A kari közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj a Kar hallgatóinak érdekképviseletét, jólétét, kulturális, egészségi és közösségi életük előmozdítását, a Kar ismertségét támogató tevékenységet végző hallgatók részére, pályázat alapján folyósított, nem kötelező juttatás.

1. Közéleti ösztöndíj pályázat benyújtására és – pozitív döntés esetén – ösztöndíjra jogosult hallgatók:

A Gazdálkodástudományi Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar teljes idejű (nappali munkarendű), állami ösztöndíjas/államilag támogatott és önköltséges/költségtérítéses

 • alap- és
 • mesterképzésben,

részt vevő hallgatói.

2. Pályázható az első bekezdésben megfogalmazott értékek megvalósításával összefüggő tevékenység: 

 • Érdekképviselet
  • Hallgatói Önkormányzat  
  • Diákjóléti Bizottság 
  • Kollégiumi és egyéb egyetemi önszerveződésekben való tevékeny részvétel, 
 • Jóléti, kulturális, egészségi és közösségi élet
  • önkéntes munka (szociális, egészségügy pl: véradás szervezés)  
  • rendezvényszervezés, lebonyolítás  
 • Egyetem hírnevének növelése
  • sport tevékenységgel:
   • sportegyesület tagjaként kiemelkedő országos, nemzetközi eredmény 
   • intézmény képviselete sport területén 
  • kiemelkedő művészeti, kulturális (pl: egyetemi kórus, néptánc, stb.) tevékenység keretein belül. 
  • részvétel hazai vagy nemzetközi tanulmányi versenyen

Nem adható be pályázat egyetemi szervezeti tisztséggel járó és munkavégzésre irányuló feladat ellátására tekintettel, ha a tevékenység díjazásban részesült.

3. A pályázati időszakra vonatkozóan kiosztható keretösszeg: 175.000 forint

4. Pályázati időszak: 2016. augusztus 1-31.

5. Pályázat leadási határideje2016. szeptember 7. (szerda) 16 óra

6. Pályázni a hiánytalanul kitöltött és aláírt (megújult) pályázati űrlappal és a közéleti tevékenységet igazoló dokumentumokkal (igazolások, tevékenység leírása, a tevékenységről készült beszámolók) együtt lehet, amelyet az 5. pontban jelzett jogvesztő határidőig nyitvatartási időben kell leadni a BCE HÖK Irodájában (1093, Budapest, Fővám tér 8; Fsz. 17.), valamint szkennelve (vagy telefonnal, illetve más alkalmas eszközzel jól olvashatóan fényképezve) a ktk.kozeleti@bcehok.hu e-mail címre elektronikus formában is meg kell küldeni.

7. A pályázatra pályázónként összesen egy pályázat nyújtható be érvényesen.

8. A pályázatokat a KöTK HÖK készíti elő értékelésre, és az alakilag megfelelő, hiánytalan pályázatokat véleményezésre a kari Közéleti Bizottság elé terjeszti. A közéleti ösztöndíjakat a kari Közéleti Bizottság javaslata alapján a Kar Dékánja ítéli oda. Az elbírált pályázatok eredményéről, valamint a megítélt összegekről az érintett hallgatók elektronikus (NEPTUN) úton kapnak majd tájékoztatást.

 

Budapest, 2016. augusztus 30.

 

Budapesti Corvinus Egyetem

Közgazdaságtudományi Kar

Dékáni Hivatal