Pályázati kiírás: KTK közéleti- és érdekképviseleti ösztöndíjra - December

Pályázati kiírás

a Közgazdaságtudományi Kar közéleti, érdekképviseleti ösztöndíjára

2016. december

 

A Közgazdaságtudományi Kar (továbbiakban: Kar) a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 9/D. §-a alapján pályázatot hirdet kari közéleti, érdekképviseleti ösztöndíjra az Egyetem hallgatói számára.

 

A kari közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj a Kar hallgatóinak érdekképviseletét, jólétét, kulturális, egészségi és közösségi életük előmozdítását, a Kar ismertségét támogató tevékenységet végző hallgatók részére, pályázat alapján folyósított, nem kötelező juttatás.

 

1.         Közéleti ösztöndíj pályázat benyújtására és – pozitív döntés esetén – ösztöndíjra jogosult hallgatók:

A Gazdálkodástudományi Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar teljes idejű (nappali munkarendű), állami ösztöndíjas/államilag támogatott és önköltséges/költségtérítéses

·         alap- és

·         mesterképzésben

részt vevő hallgatói.

2. Pályázható az első bekezdésben megfogalmazott értékek megvalósításával összefüggő tevékenység: 

I.                    Érdekképviselet

a)       Hallgatói Önkormányzat  

b)       Diákjóléti Bizottság 

c)       Kollégiumi és egyéb egyetemi önszerveződésekben való tevékeny részvétel, 

 

II.                  Jóléti, kulturális, egészségi és közösségi élet

a)       önkéntes munka (szociális, egészségügy pl: véradás szervezés)  

b)       rendezvényszervezés, lebonyolítás  

 

III.                Egyetem hírnevének növelése

a)       sport tevékenységgel:

▪         sportegyesület tagjaként kiemelkedő országos, nemzetközi eredmény 

▪         intézmény képviselete sport területén 

b)       kiemelkedő művészeti, kulturális (pl: egyetemi kórus, néptánc, stb.) tevékenység keretein belül

c)       részvétel hazai vagy nemzetközi tanulmányi versenyen.

 

Nem adható be pályázat egyetemi szervezeti tisztséggel járó és munkavégzésre irányuló feladat ellátására tekintettel, ha a tevékenység díjazásban részesült.

3.A pályázati időszakra vonatkozóan kiosztható keretösszeg: 120.000 forint

 

4.Pályázati időszak: 2016. december 1-31.

 

5.Pályázat leadási határideje: 2017. január 20. (péntek) 12 óra

6. Pályázni a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati űrlappal és a közéleti tevékenységet igazoló dokumentumokkal (igazolások, tevékenység leírása, a tevékenységről készült beszámolók) együtt lehet, amelyet az 5. pontban jelzett jogvesztő határidőig nyitvatartási időben kell leadni a BCE HÖK Irodájában (1093, Budapest, Fővám tér 8; Fsz. 17.), valamint szkennelve (vagy telefonnal, illetve más alkalmas eszközzel jól olvashatóan fényképezve) a ktk.kozeleti@bcehok.hu e-mail címre elektronikus formában is meg kell küldeni.

7. A pályázatra pályázónként összesen egy pályázat nyújtható be érvényesen.

8. A pályázatokat a KöTK HÖK készíti elő értékelésre, és az alakilag megfelelő, hiánytalan pályázatokat véleményezésre a kari Közéleti Bizottság elé terjeszti. A közéleti ösztöndíjakat a kari Közéleti Bizottság javaslata alapján a Kar Dékánja ítéli oda. Az elbírált pályázatok eredményéről, valamint a megítélt összegekről az érintett hallgatók elektronikus úton (NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül) kapnak majd tájékoztatást.

 

Budapest, 2017. január 10.

 

Budapesti Corvinus Egyetem

Közgazdaságtudományi Kar

Dékáni Hivatal